Bokningsförfrågan från företagskund

Hyresgästen önskar boka objekt med bokningsnummer som fylles i detta formulär nedan. Hyresgästen fyller även i hyra 2024 från denna objektsbeskrivning. Hyresgästen läser sedan igenom villkoren och väljer sedan om de vill skicka en bokningsförfrågan. Om objektet inte är markerat med Boka 2024 är det inte uppdaterat för året. Då ser vi detta formulär som en intresseanmälan. Om fel hyra ifylles eller om andra villkor inte stämmer, såsom max antal boende ser vi detta formulär som en intresseanmälan.

Förhandsavtal: Om hyresgästen väljer att skicka bindande bokningsförfrågan skickar vi detta formulär vidare till hyresvärden för signering och ifyllande av deras personliga detaljer. Ni kommer att bli inlagda som granskare i signeringsprocessen. Ni kan avbryta bokningen innan värden signerat. När värden signerat er bokningsförfrågan är bokningen klar och bindande för parterna enligt villkoren som följer i detta avtalsutkast.

Ange ett giltigt värde för Vecka som önskas hyras
Vecka som önskas hyras:
Ange ett giltigt värde för Objektets bokningsnummer
Objektets bokningsnummer:
Ange ett giltigt värde för Hyra
Hyra:
Ange ett giltigt värde för Vi blir max antal boende
Vi blir max antal boende:
Ange ett giltigt värde för Namn hyresgäst
Namn hyresgäst:
Ange ett giltigt värde för Organisationsnummer
Organisationsnummer:
Ange ett giltigt värde för Hyresgästens Adress
Hyresgästens Adress:
Ange ett giltigt värde för E-post
E-post:
Mobilnumret är formaterat felaktigt. Korrekt format är +46123456789
Mobil:
Ange ett giltigt värde för Typ av förfrågan
Typ av förfrågan:
Ange ett giltigt värde för Presentation av hyresgästen
Presentation av hyresgästen:
Ange ett giltigt värde för Kommentar / Önskemål
Kommentar / Önskemål:
Ange ett giltigt värde för Faktureringsuppgifter
Faktureringsuppgifter:

ALLMÄNNA VILLKOR

Eventuella tvister rörande detta avtal ska prövas i domstol på den ort där hyresvärden har sin hemvist. Avtalet ingås direkt mellan hyresvärd och hyresgäst. Separata överenskommelser med förmedlaren har redan gjorts per mail. Hyresgästen är medveten om att 8% bokningsavgift kommer att faktureras av förmedlaren om/när båda parter godkänt bokningen och avtal således föreligger. (Mer info bokningsvillkor.) Om parterna önskar hyra för ytterligare veckor eller för nästkommande år, förbinder de sig att göra detta genom förmedlarens försorg.

Hyresgästen är skyldig att väl vårda den upplåtna egendomen och ansvarar för alla individer som vistas i bostaden från incheckning till utcheckning. Om skada uppstår, är hyresgästen ansvarig. Det är hyresvärdens ansvar att hålla fastigheten försäkrad. Hyresgästen skall ha giltig hemförsäkring alternativt företagsförsäkring.

Vid eventuell förlust av nyckel, ersätter hyresgästen värdens kostnad med 1000 kr.

Hyresgästen får inte, utan hyresvärdens skriftliga tillstånd, överlåta hyresrätten eller upplåta fastigheten i andra hand. Om ett företag hyr under Almedalsveckan får hyresgästen bjuda med kunder eller partners men antalet får inte överstiga max antal boende. Hyresgästen ansvarar för samtliga som vistas eller bor i lägenheten.

Om värden inte kan erbjuda ett godtagbart ersättningsobjekt, är värden skyldig att återbetala den erhållna hyran samt betala ersättning för den olägenhet som orsakats hyresgästen genom avtalsbrottet. Skadan är begränsad till 20 000 kr.

Om det uppstår klagomål från grannar, ordningsvakter eller myndigheter, och hyresgästen inte omedelbart korrigerar sitt beteende, har hyresvärden rätt att avhysa hyresgästen. Därutöver har hyresvärden rätt att kräva ersättning för att återställa lägenheten.Hyreskontraktet upphör vid hyrestidens slut. Hyresgästen ska avflytta utan anmaning.

I hyran ingår kostnader för uppvärmning, el, vatten och avlopp, sophämtning och andra avgifter som normalt inte betalas av hyresgäster vid korttidsuthyrning.

Vid bokning erläggs en icke-återbetalningsbar delbetalning av hyran på 30%, som betalas via faktura (del 1, 30 dagar). Avbokning accepteras, oavsett anledning, om den meddelas senast den 1 februari. (Dock återbetalas inte faktura för hyra del 1.)

Om en giltig avbokning görs enligt ovanstående, krediteras faktura del 2, som avser den resterande hyresbetalningen till hyresvärden.Genom att underteckna detta avtal förbinder sig hyresgästen att betala hyran till hyresvärden, förutsatt att även värden signerat. Ingen bokning, anbud eller offert föreligger innan båda parter signerat. Förmedlaren tar emot hyran och betalar ut den till hyresvärden när den har mottagits från hyresgästen. Mervärdesskatt tillkommer, för företagskunder, på en mindre del av hyran(20% av hyran beräknas som tjänst).

Hyresgästen kontaktar hyresvärden för att arrangera nyckelutlämning och sängplanering i god tid före incheckning. Om så önskas, informerar hyresgästen hyresvärden om de fullständiga namnen på alla som ska bo i bostaden. Hyresvärden kontaktar förmedlaren i april för att fylla i formulär inför utbetalning, förutsatt att hyresgästen har betalat i enlighet med detta avtal. Alla utbetalningar sker i april, enligt lista, förutsatt att hyresgästen betalat hyran.

Värden tillhandahåller lakan, handdukar och slutstädning (antingen själv eller via en städfirma) mot ett tillägg enligt prislista:

Liten bostad med 1-4 bäddar: 1500 kr

Mellanstor bostad med 5-7 bäddar: 2500 kr

Stor bostad med 8-10 bäddar: 3000 kr

Max+, bostad med 11+ bäddar: 3500 kr

Hyresgästen ansvarar för att själv ta bort eventuellt emballage, grovsopor eller liknande. Slutstädningen är obligatorisk tillägg för värden att tillhandahålla och för hyresgästen att erlägga under Almedalsveckan / v26. Övriga veckor är detta ett tillägg som överenskommes mellan parterna efter bokningen.

0 fälten kräver din uppmärksamhet

Vi genererar din underskriftsorder
Detta kan ta några sekunder